home-button
portfolio-button
motivatie-button
evangelie-button
diversen-button
reactie-button

Aanbidden in Geest en Waarheid (schets)
oliepastel, 28 x 40 cm

Gemaakt tijdens het verblijf aan de Achelse Kluis, 2008.


Eén van onze bijbelstudies had deze titel als thema.
Dit heb ik wat abstracter uitgewerkt.
In het beeld gaat de Geest door ons heen, en wij zijn in Hem en Hij is in ons.

Onze aanbidding is voor God, maar ook uit God. De Vader zoekt aanbidders in Geest en Waarheid (Johannes 4 vers 23).

Een beeld van de heilige Geest is vuur. Vuur loutert, reinigt. Het gaat door ons heen. En vuur ontvlamt. Zijn vuur zet ons in beweging.

Jezus Christus is Waarheid, zoals Hij het zelf zegt. De Waarheid is in het Woord, zoals Hij ook zegt dat Hij het Woord is. En het Woord is als een zwaard, dat je hart raakt en ons uiteindelijk volledig ontleedt (Hebreeën 4 vers 12).

links-button